Przejdź do treści

Programy

 

 

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie realizuje i koordynuje na terenie powiatu programy profilaktyczne ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne przede wszystkim koncentrujące się w trzech głównych obszarach tematycznych:

•    zdrowy styl życia
•    profilaktyka chorób zakaźnych
•    profilaktyka uzależnień
•    profilaktyka nowotworów

    Zdrowy styl życia; zbilansowana dieta, aktywność ruchowa, życie bez nałogów warunkuje aż w 60% naszą kondycję zdrowotną. Są to czynniki, na które mamy bezpośredni wpływ.
Polacy mają stosunkowo dużą wiedzę na temat zdrowego stylu życia, jednak nie wykorzystują jej w praktyce. Dla 48% ankietowanych zdrowy styl życia kojarzy się z problemem zbilansowanej diety, 45% ankietowanych jako główne przyczyny niezdrowego stylu życia wymieniało brak ruchu, małą aktywność fizyczną, 40%-złą dietę, 39%-stres, nerwy, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska opublikowanych w 2012 roku, ponad połowa z nas nie chce prowadzić zdrowszego i bardziej aktywnego stylu życia. Większość ankietowanych odpowiedziała, że decyzję o zmianie trybu życia na zdrowszy podjęła, aby zmienić coś w swoim życiu (27%), poza tym pojawiły się takie pobudki, jak brak energii, osłabienie (20%), choroba (16%0, zalecenia lekarza (12%), konieczność dbania o siebie wraz z wiekiem (11%).

    Choroby zakaźne są główną przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Obecnie stanowią one ok. 17 milionów zejść śmiertelnych, tj. ok. 33% wszystkich zgonów. W ciągu kilku godzin choroba może dotrzeć na różne krańce świata. Tysiące ludzi podróżuje samolotami i innymi środkami transportu z jednego kontynentu na drugi.

      Uzależnienia to kolejny problem społeczny i społeczno-zdrowotny. Tytoń to główny zabójca Polaków. Według badań GIS 7% kobiet ciężarnych pali papierosy, a 22,5% jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. Wiele dzieci palących kobiet rodzi się przedwcześnie, bądź umiera w wyniku śmierci łóżeczkowej. Są one słabe, mają dużą niedowagę i wiele wad wrodzonych. Wysoki odsetek  10,1% kobiet ciężarnych spożywa również alkohol. Jest to nowy wymiar problemu prowadzącego do alkoholowego zespołu płodowego FAS (stałych wad wrodzonych u poczętego dziecka, a także prowadzącego do poronień i śmierci dziecka. Alkoholizm skutecznie również degraduje życie rodzinne.


     Choroby nowotworowe stanowią również istotny problem społeczny. Dotykają bowiem nie tylko samych pacjentów, ale również ich bliskich. Polska na tle Europy jest krajem charakteryzującym się niską zachorowalnością ale wysoką śmiertelnością. Nowotwory złośliwe stanowią ok. 50% zachorowań ogółem. W populacji kobiet do najczęściej występujących i niebezpiecznych należą: rak sutka, rak piersi oraz rak szyjki macicy.