Przejdź do treści

Kampania Społeczna "Bezpieczny Senior"

BEZPIECZNY SENIOR

 Narastające zjawisko starzenia się społeczeństwa powoduje konieczność podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia w tej grupie wiekowej. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych jest jednym z celów kampanii. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie promuje wykonywanie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz prowadzenie zdrowego stylu życia, zdrowe, prawidłowe żywienie oraz bezpieczne zachowania w życiu codziennym wśród seniorów.