Przejdź do treści

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Państwowa Inspekcja Sanitarna od kilkunastu lat organizuje Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Celem imprezy jest zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Ogromnym walorem przedsięwzięcia jest połączenie atmosfery zabawy z edukacją prozdrowotną
 
Festiwal na terenie powiatu ciechanowskiego wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Ta lubiana i przyjemna forma kreowania odpowiednich postaw zdrowotnych corocznie zachęca dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do „scenicznej aktywności”.