Przejdź do treści

Ogłoszenia

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach majątku ruchomego PSSE w Ciechanowie

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 729) informuję, że PSSE w Ciechanowie posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w §38 ww. rozporządzenia) na realizację zadań publicznych zbędne / zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego według załącznika

Pismo i załącznik z wykazem zbędnych / zużytych składników majątku

Informacja o zbednych skladnikach majatku ruchomego.pdf (3.8 MiB)