Przejdź do treści

Ogłoszenia

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach majątku ruchomego PSSE w Ciechanowie

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2004) informuję, że PSSE w Ciechanowie posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w § 38 ww. rozporządzenia) na realizację zadań publicznych zbędne / zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego według załącznika

Pismo i załącznik z wykazem zbędnych / zużytych składników majątku

informacja 28_10_2020 .pdf (3.4 MiB)