Przejdź do treści

WYTYCZNE I ZALECENIA

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

*** LINK DO STRONY GIS ***

 

 

Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granic RP. (26.05.2020)

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi (22.05.2020)

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/

Wytyczne dla placówek oświatowych (15.05.2020).

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.05.2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemi SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-gabinetow-swiadczacych-uslugi-kosmetyczne-i-estetyczne-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/