Przejdź do treści

Zadania

Główna zadania - Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  1. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynikające z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006r.Nr 129, poz. 902) dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany , wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 25, poz 2573 ze zm.).
  2. Uzgadnianie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:
    1. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
    2. dokumentacji projektowej.
  3. Uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych stosownie do zapisu art.56 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118).
  4. Kontrolowanie zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.