Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Epidemiologii

  • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu oraz sporządzanie analiz i ocen w tym zakresie;
  • uczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych, związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne oraz w przypadkach ataku bioterrorystycznego;
  • nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz analiza i raportowanie danych o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu;
  • nadzór nad realizacją programów kontroli zakażeń, z uwzględnieniem wdrożenia procedur zapobiegania zakażeniom oraz przeprowadzania i dokumentowania kontroli wewnętrznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  • przygotowywanie zamówień, magazynowanie i dystrybucja szczepionek do realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz nadzór nad realizacją szczepień ochronnych na terenie powiatu, w tym nadzór nad warunkami ich przechowywania;
  • sporządzanie i analiza sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych, w tym ze stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży oraz liczby uchylających się od obowiązku szczepień;
  • monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych, poprzez prowadzenie rejestru i analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych;
  • prowadzenie szkoleń, narad, konsultacji i instruktażu dla pracowników podmiotów leczniczych oraz innych jednostek organizacyjnych, z zakresu zadań w nadzorze nad szczepieniami ochronnymi, higieny lecznictwa i chorób zakaźnych;