Przejdź do treści

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Ciechanowie   ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

 

W związku z wprowadzeniem systemu

SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać online poprzez formularz na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne

lub poprzez infolinię na numer :

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Strona główna

Aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

  • Organizacja zajęć w szkole
  • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Czytaj więcej

ZAWIADMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o wstrzymaniu badań
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że do dnia 11.12.2020 r. badania diagnostyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej, w tym nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella   zostają wstrzymane.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Oferta Pracy

DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CIECHANOWIE ogłasza nabór na stanowisko pracy młodszy asystent / starszy asystent stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Czytaj więcej

Oferta Pracy

DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CIECHANOWIE ogłasza nabór na stanowisko pracy młodszy asystent / starszy asystent do Sekcji Higieny Pracy

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI PSSE W CIECHANOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników w obecnej sytuacji epdemiologicznej.

 

Od dnia 24.03.2020 do odwołania

KASA NIECZYNNA

Ewentualnych wpłat dokonywać przelewem na konto bankowe :

 

50 1010 1010 0118 9122 3100 0000

NBP O/O Warszawa

Czytaj więcej