Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie została utworzona w 1953 roku.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie jest powiat ciechanowski który obejmuje Miasto Ciechanów , Miasto i Gminę Glinojeck oraz gminy: Ciechanów , Grudusk, Gołymin, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin , Sońsk

Strona główna

Komunikaty

Komunikat z dnia 28.12.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy wodociągu publicznego Dąbrowa zaopatrującego w wodę ok. 2076 mieszkańców 16 miejscowości gminy Ojrzeń: Brodzięcin, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.

Czytaj więcej