Przejdź do treści

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Ustawa z dnia 4 paździenika 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz. U. z 2007 nr 44 poz. 286)