Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie odbywa się na podstawie:
1.    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zmianami);
2.    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz 46);

Skargi mogą być wnoszone:
•    pisemnie
•    telegraficznie
•    przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
•    pocztą elektroniczną
•    ustnie (osobiście lub telefonicznie)


Wszystkie skargi muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym przypadku rozpatrywane będą jako anonimowe.

Dyrektor PSSE w Ciechanowie przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15:00-16:00