Przejdź do treści

Zarządzenia Dyrektora PSSE

Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie

zarzadzenie_34_2018.PDF (175.5 KiB)

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 21 kwietnia 2017 Zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za badania laboratoryjne oraz inn

zarzadzenie_4_2017.PDF (238.6 KiB)

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 4 lipca 2016 w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez Państw

zarzadzenie_6_2016.PDF (246.5 KiB)

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez pr

zarzadzenie_9_2015.PDF (831.6 KiB)

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 5 stycznia 2015r - w sprawie pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane pr

zarzadzenie_2_2015.PDF (445.8 KiB)

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 4 lutego 2015r - zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne c

zarzadzenie_3_2015.PDF (264.3 KiB)

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie z dnia 01.07.2014 - w sprawie zasad ustalania wysokości opłat i naliczania kosztów za badania i inne czynnoś

zarzadzenie_6_2014.PDF (621.9 KiB)