Przejdź do treści

Oferta Badań

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ciechanowie wykonuje następujące rodzaje badań:

Badania diagnostyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej
 • wykrywanie Salmonell i Shigella u osób zdrowych w kale (nosicielstwo)
 • bakteriologiczne badanie moczu – posiew
 • bakteriologiczne badanie wymazu z gardła/nosa/worka spojówkowego/ucha – posiew
 • badanie kobiet w ciąży w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS)
 • oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki (antybiogram)
 • wykrywanie Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli  w kale
 • badanie kału w kierunku rotawirusów i adenowirusów
 • identyfikacja szczepu Salmonella / Shigella
 • badanie kału u osób do 2 r. ż. w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC/EHEC i Candida
 • badanie kału u osób powyżej 2 r. ż. w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, EHEC i Candida
 • badanie kału w kierunku Campylobacter coli / Campylobacter jejuni
 • badanie kału w kierunku pasożytów jelitowych
 • wykrywanie obecności owsików metodą wycieru celofanowego
 • badanie czystościowe powierzchni, ogólna liczba bakterii i grzybów (wymaz, płytka odciskowa)
 • kontrola biologiczna autoklawu przy użyciu sporalu A
 • kontrola biologiczna sterylizatora przy użyciu sporalu S

Oferta szczegółowa badań diagnostycznych z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej - odnośnik do EPL

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia (monitoring parametrówgrupy A i grupy B) oraz własnych ujęć:
 • fizykochemiczne,
 • mikrobiologiczne.
Badania wody z niecek basenów kapielowych:
 • fizykochemiczne,
 • mikrobiologiczne.
Badanie mikrobilogiczne wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Badanie wody ciepłej w zakresie liczby bakterii z rodzaju Legionella

.

Badania żywności oraz substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu:
 • zawartość metali ciężkich Pb i Cd,
 • zawartość azotynów i azotanów w przetworach mięsnych, warzywach i przetworach owocowo – warzywnych ;
 • oznaczenia pH , kwasowości, zawartości wody, popiołu, liczby kwasowej i nadtlenkowej w środkach spożywczych;
 • oznaczanie wartości energetycznej (zawartość białka, tłuszczu, wody, popiołu),
 • zawartość kwasu sorbowego, benzoesowego, SO2 ogólnego

 

Badania mikrobiologiczne żywności
 • ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych,
 • obecność i liczba Escherichia coli,
 • obecność pałeczek z rodzaju Salmonella,
 • obecność liczba Staphylococcus aureus,
 • obecność i liczba bakterii z grupy coli,
 • obecność i liczba Listeria monocytogenes
 • liczba bakterii Bacillus cereus,
 • obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących,
 • liczba drożdży i pleśni,
 • obecność i liczba Enterobacteriaceae,
 • badania sanitarne próbek pobranych z powierzchni sprzętu, aparatury, rąk pracowników w zakładach przemysłu spożywczego  metodą wymazów lub płytek kontrolnych
 • badania mikrobiologiczne tusz zwierząt rzeźnych (próbki pobierane metodą niszczącą i nieniszczącą)

 

Badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy:
 • pobór próbek i oznaczanie stężeń substancji chemicznych,
 • pobór próbek i oznaczanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych (frakcja wdychalna i respirabilna),
 • pomiary stężeń gazów np. tlenek i dwutlenek azotu, tlenek węgla i inne,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary drgań (drgania ogólne i miejscowe),
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary mikroklimatu,
 • dobór ochronników słuchu w oparciu o parametry akustyczne ochronników słuchu oraz parametry  charakteryzujące hałas na stanowisku pracy.
 • inne badania na stanowiskach pracy realizowane we współpracy z innymi laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
Badania osadów ściekowych (nieakredytowane)
 • parazytologiczne,
 • mikrobiologiczne,
Prowadzenie szkoleń w zakresie:
 • przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością
 • obrotu i stosowania substancji i preparatów chemicznych.
 • Pobieranie i postępowanie z próbkami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przeznaczone dla pracowników ubiegających się o zatwierdzenie).