Przejdź do treści

Laboratorium

Informujemy, że Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Ciechanowie, w dniu 22 grudnia 2004 roku otrzymał Certyfikat Akredytacji nr AB 560 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.W ramach systemu jakości wykonujemy badania:

  • żywności
  • wody
  • środowiska pracy
  • diagnostyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej


Informacje dodatkowe:

Pełny zakres akredytacji