Przejdź do treści

Woda do spożycia

Jakość wody przeznaczonej do picia

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że podstawowym i najbezpieczniejszym źródłem  zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu ciechanowskiego są wodociągi sieciowe tzw. publiczne zasilane z ujęć podziemnych – wgłębnych, będące pod stałym nadzorem sanitarnym.
     Oceny jakości wody z tych wodociągów, są na bieżąco sporządzane na podstawie uzyskiwanych wyników badań i przekazywane przedsiębiorstwom wodociągowym oraz gminom w celu ich rozpowszechniania w ramach informowania konsumentów. W każdym przypadku pogorszenia jakości wody wodociągowej w stopniu dyskwalifikującym jej przydatność do spożycia, wprowadzany jest obowiązek dostarczanie wody o wymaganej jakości w sposób zastępczy. Najwłaściwszym polecanym rozwiązaniem jest dostarczanie wody do picia w opakowaniach jednostkowych (butelkach, pojemnikach, workach). Dostarczanie wody z użyciem beczkowozów i cystern należy traktować jako ostateczność z uwagi na konieczność przegotowania wody z tych urządzeń bezpośrednio przed spożyciem.
     Istotne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo jakościowe wody wodociągowej u odbiorców to rodzaj materiałów kontaktujących się z wodą oraz stan techniczny i awaryjność instalacji wodociągowej w budynkach, zapewnienie właściwej cyrkulacji wody w tej instalacji, a także bieżąca dbałość o czystość kranów.
     Poza miejscem zamieszkania, pracy itp. wskazane jest korzystanie z wody butelkowanej i dystrybutorów wody do picia oraz z kranów w budynkach użyteczności publicznej, zaopatrywanych z wodociągów publicznych lub ujęć lokalnych o kontrolowanej jakości.
     Należy również pamiętać, że wody pobranej z kranu do butelki lub innego czystego opakowania nie należy dłużej przechowywać niż 24 godziny.
     W przypadku zdrojów ulicznych, kranów ogólnodostępnych (poza budynkami), studni indywidualnych, źródełek itp. nie należy czerpać wody do bezpośredniego spożycia jeżeli dany punkt poboru wody nie posiada oznakowania o przydatności wody do spożycia.  Należy również pamiętać, że woda z fontann ulicznych nie nadaje się do picia.
     Spożywanie wody o nieznanej, niekontrolowanej jakości może powodować zagrożenia zdrowotne. Obecność mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie do picia nawet przy krótkotrwałym piciu skażonej wody może powodować nagłe skutki zdrowotne.