Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Główne zadania Sekcji Higieny KomunalnejDziałalność Sekcji Higieny Komunalnej polega na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

  •  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  •  kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
  •  pływalni;
  • warunków świadczenia usług :

- hotelarskich
- innych noclegowych
- fryzjerskich i kosmetycznych
- odnowy biologicznej
- tatuażu
- pomocy społecznej
- transportu publicznego
- rekreacji i wypoczynku
- opiekuńczo leczniczych
- rehabilitacji leczniczej

  • - innych obiektów użyteczności publicznej:

- dworców
- ustępów publicznych i ogólnodostępnych
- aptek
- pralni
- obiektów kultury
- cmentarzy
- zakładów pogrzebowych
- stacji paliw
- ośrodków dla bezdomnych
- obiektów sportowych

  • opiniowania warunków organizacji imprez masowych
  • wydawania zezwoleń na ekshumację