Przejdź do treści

OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI PSSE W CIECHANOWIE

OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI PSSE W CIECHANOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników w obecnej sytuacji epdemiologicznej.

 

Od dnia 24.03.2020 do odwołania

KASA NIECZYNNA

Ewentualnych wpłat dokonywać przelewem na konto bankowe :

 

50 1010 1010 0118 9122 3100 0000

NBP O/O Warszawa

Wróć