Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_2020.pdf (873.3 KiB)

Wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawę odczynników chemicznych w 2020 roku

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę odczynników chemicznych w 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert na dostawę odczynników chemicznych w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.

plan_zam_2020.PDF (1.7 MiB)

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa podłóż, surowic, lateksów i krążków w 2020 roku:

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załącznik nr 11, 12, 13, 14, 15
  • Informacje dotyczące ofert częściowych
  • Pliki pakietów od 1 - 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zaw_o_wyborze_oferty.pdf (1.3 MiB)

Informacja z otwarcia ofert na dostawę podłóż, surowic, lateksów i krążków na 2020 rok

Informacja z otwarcia ofert.pdf (692.7 KiB)