Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych -2019

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych w 2019 roku.

Poniżej zestawiono dokumenty:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załącznik do ogłoszenia
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
4. Kalkulacje cenowe pakietów od 1 do 8 (pliki excela do wypełnienia)
5. Pozostałe załączniki.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.04.2019.PDF (2.7 MiB)

Przetarg nieograniczony na dostawę podłóż i preparatów - 2019

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę podłóż bakteriologicznych i preparatów diagnostycznych (surowice, lateksy, itp.)

Poniżej zestawiono dokumenty:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załącznik do ogłoszenia
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
4. Kalkulacje cenowe pakietów od 1 do 9 (pliki excela do wypełnienia)
5. Pozostałe załączniki.

Informacja z otwarcia ofert 28.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.02.2019 r. (820.7 KiB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.11.03.2019 r.pdf (1.1 MiB)