Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019

Przetarg nieograniczony na dostawę podłóż i preparatów - 2019

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę podłóż bakteriologicznych i preparatów diagnostycznych (surowice, lateksy, itp.)

Poniżej zestawiono dokumenty:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załącznik do ogłoszenia
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
4. Kalkulacje cenowe pakietów od 1 do 9 (pliki excela do wypełnienia)
5. Pozostałe załączniki.