Przejdź do treści

Komunikat z dnia 28.12.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat z dnia 13-02-2019 w sprawie jakości wody w gminie Grudusk

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grudusk zaopatrującego w wodę około 1585 mieszkańców 7 miejscowości gminy Grudusk: Borzuchowo, Grudusk, Grudusk Borzuchowo, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Sokołowo i Sokólnik.

Komunikat z dnia 28-12-2018 w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Dąbrowa

Komunikat_28-12-2018.pdf (539.6 KiB)

Komunikat z dnia 28.12.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy wodociągu publicznego Dąbrowa zaopatrującego w wodę ok. 2076 mieszkańców 16 miejscowości gminy Ojrzeń: Brodzięcin, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.

Wróć