Przejdź do treści

Komunikaty

Komunikat z dnia 22-05-2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Komunikat z dnia 22-05-2019 roku w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grudusk zaopatrującej w wodę około 1585 mieszkańców 7 miejscowości gminy Grudusk: Borzuchowo, Grudusk, Grudusk Borzuchowo, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Sokołowo, Sokólnik.

Komunikat z dnia 26-04-2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 29.03.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa zaopatrującego w wodę około 2076 mieszkańców 16 miejscowości gminy Ojrzeń: Brodzięcin, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.

Komunikat z dnia 29.03.2019 w sprawie jakości wody z wodociągu Dąbrowa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 29.03.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa zaopatrującego w wodę około 2076 mieszkańców 16 miejscowości gminy Ojrzeń: Brodzięcin, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.

Komunikat z dnia 29.03.2019 w sprawie jakości wody z wodociągu Wiksin

Komunikat w sprawie jakosci wody Wiksin 29.03.2019.PDF (1.9 MiB)