Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie przyjmuje interesantów:

we wtorki w godz. 15:00-16:00
telefon: (23) 672-33-13
ciechanow@psse.waw.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie została utworzona w 1953 roku.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie jest powiat ciechanowski który obejmuje Miasto Ciechanów , Miasto i Gminę Glinojeck oraz gminy: Ciechanów , Grudusk, Gołymin, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin , Sońsk

Strona główna